Afklarings og trivselsforløb til (formodede) højt begavede børn


Hvem kan have gavn af et forløb?

Dette forløb er til dig, som har et barn som enten er afklaret højt begavet, eller der er mistanke om høj begavelse (IQ 130 og over). Det kan også være til dig som har et barn, hvor det er afklaret, eller mistanke om, at barnet har særlige kognitive forudsætninger, (IQ over 120). Læs mere om højt begavede børn i blog indlægget her.

Hvordan ser et forløb ud?

Et forløb hos mig vil altid skræddersys den enkelte, og kan indeholde en eller flere af følgende elementer:

  • Samtaler med barnet vil have som mål, at barnet forstår sig selv og sine egne reaktioner, hvordan og hvorfor jeg er anderledes. Barnet får hjælp til at udvikle nye sociale strategier så barnet kommer ind i mere hensigtsmæssige dynamikker. Det vil også være en afdækning af de ydre faktorer barnet er en del af, det vil sige, om barnet udsættes for mobning eller andet som bidrager til barnets mistrivsel.

  • Samtaler med jer forældre har til formål, at I som forældre forstår jeres barn bedre, og derved møde jeres barn, så udviklingsstøttende som muligt. Samtalerne kan, alt efter hvad der er mest aktuelt, også handle om hvordan et skole- hjem samarbejde bliver mest konstruktivt, skolevalg, fritidsinteresser og andre emner som har med barnets liv udenfor hjemmet.

  • Kognitiv testning med WISC 5 giver en større forståelse for barnets kognitive profil, og barnets oplevelse af de faglige udfordringer/mangel på samme, barnet møder i skolen. Den kognitive test indeholder en analyse af den kognitive profil, hypoteser om barnets læringsstil, ressourcer og sårbarheder, samt konkrete pædagogiske anvisninger som peger på hvad der skal til i barnets læringsmiljø, for at barnet faglig bliver mødt i øjenhøjde. Læs mere om kognitiv testning her.

  • Legeterapi forløb kan være gavnligt til børn fra 3- 10 år, som primært har følelsesmæssige vanskeligheder, og kæmper med den asynkrone udvikling. Her arbejdes der med, at barnet får bedre kontakt til, og derved mere kontrol over sine følelser, samt får en tryggere tilknytning til forældrene. Læs mere om Theraplay her.

  • Et supervisionsforløb til lærerne på barnets skole eller institution, kan ske, hvis skolen/ ledelsen samtykker til dette. Det kan være sparring ud fra den kognitive test og de pædagogiske tiltag den peger på, eller et sparringsforløb, med fokus på faglig og social trivsel, til lærer- teamet omkring barnet. I et sparrings- forløb til skolen, samarbejder jeg med to andre børnepsykologer som også har mange års PPR- erfaring og speciale i højt begavede børn. Vi designer et forløb som er så effektivt som muligt, så barnet kommer i bedre trivsel, i skolen. Læs mere om vores samarbejde her: www.cefibu.dk

Hvad er effekten af forløbet?

Et afklarings- og trivsels-forløb til børn med særlige kognitive forudsætninger eller høj begavelse, vil typisk have den effekt, at barnet forstår sig selv bedre, oplever sig forstået af jer forældre, oplever sig bedre forstået af lærerne, der igangsættes tiltag i skolen som kommer barnet til gode, og barnet kommer i bedre trivsel.  

Har du brug for et forløb til højt begavede børn?


    Den nemmeste måde at få en tid hos mig, er at booke en tid her på siden.

    Forsamtale på telefon er desværre ikke muligt, men du er velkommen til at kontakte mig via formularen, hvis du har spørgsmål.