Baggrund

Bliv klogere på mig & min uddannelse


Mit navn er Ingvild Borch

Jeg er født i 1981 og kommer fra Norge. Jeg forelskede mig i København og Danmark for 16 år siden, og 9 år senere flyttede jeg til Birkerød. Jeg bor med skoven som nærmeste nabo i naturskønne omgivelser sammen med min mand og mine to børn.

Jeg blev færdiguddannet fra Københavns Universitet i 2009. Jeg blev autoriseret af Psykolognævnet i 2011, og er medlem af Dansk Psykolog Forening.

Jeg har indrettet kælderen i mit dejlige hus på en varm og personlig måde, og jeg tilbyder individuel terapi, familieterapi og legeterapi i trygge rammer.

Erhvervserfaring

 • 2019- nu

Jeg har siden 2019 arbejdet som selvstændig psykolog hos ”Psykolog Ingvild Borch”. Jeg tilbyder individuel terapi til unge og voksne, familieterapi, legeterapi til mindre børn og kognitiv testning af børn og unge (3- 16 år).

Jeg startet i 2020 ”Center for Intelligente Børn og Unge” (CEFIBU) sammen med to andre børnepsykologer, hvor vi hjælper højt begavede børn og unge i bedre trivsel. Se mere her: www.cefibu.dk

 • Fra oktober 2017- februar 2019 var jeg psykolog ved Stutgårdens Behandlingshjem i Hillerød

Her arbejdede jeg med børn med tilknytningsforstyrrelser, ADHD, autisme, adfærdsforstyrrelser, neurologiske forstyrrelser og meget andet.

Jeg gav rådgivende samtaler til plejefamilier og samtaler med unge. Jeg havde børn i legeterapi. Jeg gav supervision til pædagogisk personale.

Her oplevede jeg, at at selv anbragte børn, som har haft en rigtig hård start på livet, kan udvikle sig med den rigtige hjælp.

 • Fra november 2010- oktober 2017 arbejdede jeg som psykolog i PPR i Fredensborg Kommune

Jeg hjalp børn, unge og forældre i udvikling, samt gav sparring til pædagoger og lærere. Jeg gav supervision til psykologer på vej til autorisation. I PPR fik jeg lov til møde mange forskellige problemstillinger, således at min erfaringsbase blev bred og alsidig.

Det var altid vigtigt for mig at få forældrene på banen hurtigt, da de er de vigtigste personer i barnets liv, og den måde de møder deres barn på har en kæmpe betydning for, hvilke udviklingsbetingelser barnet har.

 • Fra marts 2009- juli 2010 arbejdede jeg som psykolog ved København Kommunes Familieinstitution Wibrandtsvej/ Suhmsgade

Her arbejdede jeg med døgnanbragte børn og deres forældre. Det var mit første job som psykolog, og jeg mødte her børn, som har haft den hårdeste start på livet. Jeg lærte, at der findes ressourcer i alle mennesker, uanset hvor mørkt det kan se ud.

Jeg hjalp pædagoger og forældre og plejeforældre, med at møde børnene med empati og forudsigelige rammer, så børnene kunne trives og udvikle sig.

Inden jeg blev uddannet psykolog, har jeg arbejdet som miljøterapeut i voksen- psykiatrien, på åbne og lukkede afdelinger. Jeg har også arbejdet ved et krisecenter for voldsramte kvinder. Her lærte jeg blandt andet, hvor vigtig det er, at man er rolig, lyttende og empatisk, når man møder mennesker i dyb krise.

Efteruddannelser

 • Jeg er uddannet i legeterapi- formen Theraplay, trin 1 og 2, som inkluderer indføring i MIM (Maschach Interaction Method)
 • Jeg er i gang med en 3- årig uddannelse i ISTDP, som indebærer undervisning og supervision af eget arbejde. Primær underviser og supervisor: Jeanne Isaksen.
 • Jeg er uddannet børnegruppe- leder ved Center for Familieudvikling
 • Jeg har en 1 – årig videreuddannelse som småbørns-konsulent, med undervisere som Susan Hart og Kari Killen
 • Jeg har deltaget på kurset: “Forældre på alle strenge”, som er en neuro- affektiv udviklings kursus, som blandt andet handler om at styrke det emotionelle bånd mellem omsorgspersoner og barn
 • Jeg har deltaget i kurset:  “Neuro-sekventiell teori og praksis”, ved Jesper Birk og Knud Hellborn. Det handler blandt andet om, hvordan man arbejder “bottom- up” og inddrager de “ikke-sproglige” aspekter i arbejde med sårbare børn
 • Udover dette, har jeg været til en række kurser om autisme, traumer, den løsningsfokuserede metode i arbejde med børn og familier, kognitive testning af børn, samtaler med børn, ved Haldor Øvereide m.m.
 • Jeg har gennemført et 30 timers grundkursus i ISTDP (Intensiv Dynamisk Korttidsterapi). Metoden bruges primært til unge og voksne klienter, men kan i tilpassede former, bruges i parterapi og familieterapi. Metoden er psykodynamisk orienteret, og har som formål, at reducere angst og fascilitere en mere fri tilgang til oplevelsen af følelser for klienten, således at klients livskvalitet øger, både intra-psykisk og i relation til andre mennesker. Med denne metode er det muligt, at skabe intensive, effektive og kortvarige behandlingsforløb, med varige effekter for klienten.

Gennem mine ansættelser og uddannelser, har jeg tilegnet mig en professionel intituion til at kunne møde mennesker, der hvor de er og skabe udvikling derfra.

Mine udgivelser:

Mit speciale:

En anvendelse af mentaliseringsbegrepet i den teoretiske og kliniske forståelsen af Anorexia Nervosa

Min skønlitterære bog fra 2001:

Til frokost spiser Vilde negler

KAN JEG HJÆLPE DIG?


  Den nemmeste måde at få en tid hos mig, er at booke en tid her på siden.

  Du er velkommen til at kontakte mig via formularen, hvis du har spørgsmål.

  Svartiden afhænger af travlhed i klinikken.