Skip to main content

Børnepsykologiske undersøgelser

Jeg tilbyder psykologiske undersøgelser af børn og unge, når barnet er præget af en eller flere af følgende faktorer, og det går udover barnets udvikling og trivsel


 • Sociale og kommunikative vanskeligheder
 • Eksekutive vanskeligheder (planlægning, overblik, struktur)
 • Følelsesmæssige vanskeligheder i form af affektreguleringsproblemer, udadreagerende adfærd etc.
 • Angst eller depressive symptomer
 • Skole- vægring
 • Asynkron udvikling
 • Sjælden kognitiv profil
 • Svingende funktionsniveau over tid
 • Det er svært at forstå barnets reaktioner
 • Barnet udvikler sig og reagerer anderledes end de fleste og har brug for noget andet end ”almindelig opdragelse”

Formål og effekt

En psykologisk undersøgelse kan være gavnligt, hvis I som forældre over noget tid, har været i tvivl omkring barnets reaktioner og adfærd, og I ønsker at bedre forstå hvad det handler om, og hvordan I kan forstå og hjælpe barnet i bedre trivsel. Det kan være at små problemer, har vokset sig store, og I nu er klar til at få en grundig forståelse af hvad der er på spil.

Det kan være at der er stor forskel på barnet/ den unges adfærd og reaktioner, i forskellige kontekst, eller stor forskel på hvordan omverden ser og møder barnet, eksempelvis i skole/ institution og i hjemmet.

En undersøgelse vil typisk resultere i en forståelse af, hvad som er på spil for barnet socialt, følelsesmæssig og kognitivt.

Indhold

En psykologiske undersøgelse vil som minimum altid indeholde en samtale med jer forældre, hvor jeg danner mig et overblik over hvordan barnet har udviklet sig siden fødsel og til nu, samt hvilke udfordringer I oplever i dagligdagen. Den vil også, som regel, indeholde en eller flere samtaler eller legesessioner med barnet.

De øvrige screeningsværktøjer vil variere ud fra alder og problematik, og vælges med omhu ud fra de første samtaler med jer og barnet. Her kan jeg målrette udredningen, for at afklare om det kan være specifikke vanskeligheder, eksempelvis med opmærksomhed, impulskontrol, social afkodning, fleksibilitet, tilknytning, sensitivitet etc.

Barnet er ikke problemet

Børn og unge udvikler sig i en kontekst, uanset hvad for nogle vanskeligheder de har, og barnets adfærd vil altid være barnets bedste forsøg på at være i og løse det barnet står i. Jeg tilbyder sparring til jer som forældre, med fokus på de relationer barnet indgår i, for at hjælpe jer til en ændring der kommer barnet til gode.

Jeg er meget opmærksom på ikke at ”overteste”, det vil sige, at jeg kun bruger de test og screeningsværktøjer som ses som gavnligt, for at komme nærmere en afklaring om hvad det er jeres barn kæmper med og har brug for. Når barnet indgår direkte i undersøgelsen, enten i samtale eller test, gør jeg det til en god oplevelse for dit barn. 

Meningen med undersøgelsen er ikke at finde fejl, men at opnå en dybere forståelse af jeres barn og den kontekst barnet lever i, således at barnet kan få hjælp til det, det har brug for, for at udvikle sig og trives.

Pris og omfang

Prisen på den psykologiske undersøgelse vil typisk være fra 10000 kr.- 25 000 kr., afhængig af omfang.

Ønsker du en psykologisk undersøgelse, så kontakt mig på mail, og jeg kan aftale hvordan et forløb vil se ud og hvad det vil koste.

Venlig hilsen Ingvild Borch

KAN JEG HJÆLPE DIG?


  Den nemmeste måde at få en tid hos mig, er at booke en tid her på siden.

  Forsamtale på telefon er desværre ikke muligt, men du er velkommen til at kontakte mig via formularen, hvis du har spørgsmål.