Skip to main content

Højt begavede børn

22. september 2021

Hvad har højt begavede børn brug for?

Hvad er det at være højt begavet?

Formelt betyder det, at man har en IQ, målt på en intelligent test (WISC- 5) på omkring 130 eller højere.

Højt begavede børn kan have en jævn profil, hvor de forskellige mål på intelligens alle er høje, eller der kan være specifikke områder barnet scorer særlig højt.

Eksempelvis kan et højt begavet barn være særlig god i de sproglige test i intellegensprøven, og et andet kan score højest på de perceptuelle prøver osv.

Det interessesante er dog ikke så meget dette tal, men hvordan barnet tilegner sig kundskab og færdigheder, hvordan barnet opdager sammenhænge og analyserer og undersøger sin omverden, og hvordan de kommunikerer til andre hvad de oplever og interesserer sig for.

Højt begavede børn har et stort potentiale for læring og udvikling, men er også i højere risiko end andre børn, for at mistrives.

Det er der mange potentielle grunde til.

Hvad har højt begavede børn brug for?

Højt begavede børn, vil altid være såkaldt “asynkront” udviklet. Det vil sige, at barnet på nogle områder fremstår meget veludviklet og fremme i skoene, og på andre områder er “bagud” eller gennemsnitlig sammenlignet med jævnaldrende.

Den følelsesmæssige udvikling kan ikke fremskyndes på samme måde som den intellektuelle udvikling. Alle børn er følelsesmæssig afhængig af de omgivelser og omsorgspersoner de har omkring sig for at trives og udvikle sig. De er afhængig af med- indlevelse, følelsesregulering, trøst og forståelse for at trives.

Det kan være forvirrende for omgivelserne, at man i det ene øjeblik taber i skak, eller diskuterer et komplekst emne med barnet, og i næste øjeblik, er barnet knust over, at det ikke kan lyne sin jakke eller lignende. Og barnet har brug for, at man møder dem i øjenhøjde begge steder.

Højt begavede børn kan fremstå som gammelkloge og optaget af komplekse emner, som universets oprindelse, Gud, uendeligheden, døden, tyngdekraften og andre komplekse sociale, fysiske, matematiske, kemiske, biologiske og samfundsmæssige spørgsmål.

Mange højt begavede børn, er på evig jagt efter forståelse, forklaringer, knække koder, og komme videre til næste kode.

Verden er et spændende sted, med uendelig mange mysterier, som det højt begavede barn, med hjælp fra omgivelserne, ønsker at kaste sig ud i og finde ud af.

Fordi højt begavede børn tit er god til at se komplekse sammenhænge og knække koder, vil de tit have en tendens til at prøve at gøre dette også når det gælder sociale relationer og følelser.

At tænke sig til hvordan sociale og følelsesmæssige fænomener fungerer, fremfor at følge sin intuition, kan give barnet udfordringer, særlig når barnet når den alder hvor meget af kommunikationen forgår mellem linjerne, med humor, ironi, flirt, sarkasme etc. Her kan det være svært for det højt begavede barn, på en naturlig måde at koble sig på andre, og forstå hvad der foregår.

For hvad er det vedkommende egentlig mener?

De kan have svært ved at være socialt strategiske, det vil sige, at tilpasse sin adfærd og kommunikation således at det eksempelvis fører til popularitet og undgåelse af konflikter.

Her ser man tit, at højt begavede børn siger hvad de mener, også selv om det fører til negative sociale konsekvenser for dem selv. Dette er både en styrke og en sårbarhed i en gruppe- dynamik, og noget man skal hjælpe det højt begavede barn med at håndtere og forstå.

Nogle højt begavede børn kan få en uheldig “politimands” – rolle i klassen.

Det kan være svært for det højt begavede barn at sige pyt, når regler brydes, eller aftaler ikke overholdes, eller planer laves om fra det ene øjeblik til det næste.

Højt begavede børn, har tit en høj retfærdighedssans, og oplever verden som forudsigelig og tryg når regler er tydelige/ eksplicitte og man kan regne med at de følges.

Her har højtbegavede børn brug for, at man viser, at man prøver at sætte sig ind i hvordan barnet oplever verden, og hvorfor noget opleves om meget uretfærdigt, samtidig som barnet lærer, at finde strategier som har positive konsekvenser for barnet socialt.

Dette er en fin balance, som kan være svær at ramme, da man som forælder tit ønsker, at barnet (hurtigt) bliver bedre til at sige pyt og lærer at ikke tage det så nært, når noget ikke går som barnet havde forestillet sig og ønsker.

Højt begavede børn har som alle andre børn og voksne, brug for at udfordres og lære noget nyt.

Det kan være mere krævende for omverden, at få et højt begavet barn til at opleve at det lærer noget nyt, og er i ved sin grænse for udforskning hvor det er overkommelig, men stadig lidt svært at knække koden.

Her i denne grænse trives højt begavede godt. De har også brug for pauser fra læring, og bare være til, lege, se fjernsyn og anden afslapning, men et højt begavet barn vil typisk komme i mistrivsel hvis det ikke får udfordringer som er lige på grænsen af hvad de kan forstå, da det at opnå ny forståelse og se nye sammenhænge, er med til at verden føles spændende og vedkommende.

Det giver en stor glæde og tilfredstillelse, og skal gerne ske hver dag.

Dette er nok noget af grundene til, at endel højt begavede børn bliver urolige, rastløse og underyder i skolen og der hjemme. Hvis det ikke er noget nyt for dem, at lære, falder engagementet og motivation. De har brug for et nyt analyse- niveau.

En ny indsigt.

En ny erobring af viden, som åbner en dør så verden udvider sig med endnu en dimension.

Du kan blive endnu klogere på hvad det vil sige at være et højt begavet børn på siden: www.giftedchildren.dk. Husk jeg også arbejder som børnepsykolog og dermed kan hjælpe, hvis dit barn har brug for en at snakke med.

Hvad kan du forvente, hvis du kommer til samtale hos mig?

Jeg har arbejdet som PPR- psykolog (skolepsykolog) i 7 år, og vil have mange gode bud på hvordan man som forældre kan indgå i et konstruktivt samarbejde med skolen, så jeres barn bliver mødt med større forståelse, og får en bedre hverdag. Dette gælder også for hvordan man kan få en god hverdag der hjemme og i forhold til fritidsinteresser. Kom og få en snak, og kom til en større forståelse, hvor der opstår flere handlemuligheder.

Jeg vil gerne teste dit barn kognitivt, hvis du er i tvivl om dit barn er højt begavet. Jeg har også mulighed for at lege med barnet og/eller samtale, hvor jeg får et bedre indblik i hvad dit barn kæmper med, samt får øje på barnets ressourcer og motivation. I samtale med jer forældre, vil jeg tale med jer om hvad jeg tænker, at jeres barn har brug for, for at få det bedre. Jeg har 11 års erfaring med samtaler og leg med børn og familier, og har rigtig god erfaring med at få højt begavede børn i trivsel.

Kontakt med endelig på telefon inden første møde, for at aftale hvordan det første møde skal se ud og hvad I kan forvente at få ud af et forløb hos mig.