Individuel terapi til voksne


Hvem har gavn af individuelle terapeutiske samtaler?

Individuelle samtaler er til dig som kæmper med en eller flere af følgende problematikker:

 • Depressive symptomer som nedsat energi og vitalitet, tomhed, håbløshed, lavt selvværd, overtænkning, selvkritik
 • Angst (socialt, specifikt/fobi, generelt)
 • Stress
 • Smerter i kroppen som ikke kan forklares fysiologisk
 • Relationelle problemer
 • Krise (eksempelvis tab, ulykke, skilsmisse)
 • Problematisk forhold til alkohol, træning, mad eller andet
 • Andre symptomer som står i vejen for at leve det liv du gerne vil leve.

De terapeutiske samtaler

I terapeutiske samtaler med mig, møder du en aktiv, indlevende og tilpas konfronterende terapeut, som inviterer dig til at gå på opdagelse sammen med mig, om hvordan det er at være dig. Jeg har skrevet et mere personligt indlæg om metoden, læs indlæg her.

Terapi er en fordybelsesproces. Jeg tilbyder derfor 75- og 120 minutters sessioner til voksne, da dette giver mulighed for at tage et stort skridt videre for hver session.

I den indledende samtale er jeg nysgerrig på, hvad du oplever som problematisk for dig her og nu, helt aktuelt i dit liv. Vi zoomer ind på, hvornår problemerne viser sig og hvad der sker kropsligt og følelsesmæssigt, når du fortæller om det. Første session handler om at tage hul på problematikken, få dannet nogle hypoteser om hvad der er på spil for dig, og finde frem til, et terapeutisk mål, som du ønsker at arbejde med. Og du skal selvfølgelig mærke efter, om det er noget du ønsker at arbejde videre med. Sidst i den indledende session, vil jeg komme med et bud på, hvor mange sessioner som skal til, for at afhjælpe de problemer du kommer med.

Når forløbet er i gang, handler terapien om at skabe en helende proces, som ikke kun er symptom-lettende, men fører til bedring på den lange bane og som breder sig til flere områder af dit liv.

For at udviklingen skal kunne ske på et dybt plan, så arbejder vi ikke kun med tanker og historier på et bevidst plan, men jeg inviterer dig til at være nysgerrig på dig selv, også på følelser og kropslige reaktioner som aktiveres her og nu i samtalen med mig.  

Grunden til, at jeg inviterer dig til at være interesseret i oplevelsen af følelser i kroppen, er fordi følelser her og nu kan aktivere angst eller destruktive tankemønstre, som har rødder tilbage i tid og som på et ubevidst plan, står i vejen for det liv du gerne vil leve.

En opmuntring til at mærke følelser her og nu, giver dig mulighed for at kunne sortere i hvad der er følelser og hvad der er angst og destruktive tanke/handle-mønstre, så det hele ikke blandes sammen og ender ud i pinefulde symptomer.

De mønstre som var nødvendige i fortiden, er måske ikke nødvendig mere, men faktisk opretholdende for de symptomer du kommer med. En samtidig kropslig og intellektuel forståelse af disse dynamikker indeni dig, giver mulighed for en dyb forståelse af dig selv. Og dyb udvikling.  

Hvad er effekten af samtalerne?

Effekten af samtalerne er at ubevidste dynamikker, bliver bevidste, således at du har du mulighed for at gøre noget med dem. Det der var skræmmende engang, er ikke skræmmende mere. Du får mere kontrol over og plads til, dine følelser, tanker og reaktioner.

Du kan bedre mærke dine følelser og behov, og leve i samsvar med disse, samt at angst og depressive symptomer letter. Dine bevidste ønsker og længsler, får plads og retning.

Varighed og omfang

Med en ISTDP- inspireret tilgang (Intensiv Short-term Dynamic Psychotherapy), er det muligt at skabe store positive ændringer på relativt kort tid. Varighed afhænger dog selvsagt af de problematikker du kommer med, og den arbejdsindsats du lægger i det.

For nogle, er det få sessioner der skal til, for at få det bedre, og for andre er det et længere forløb man skal investere i, for at løse op for det, der forhindrer dig i at leve dit liv fuldt ud, med alt hvad du har inden i dig. Jeg vil i den første session, komme med et skøn på, hvor mange sessioner det vil tage, for at opnå det terapeutiske mål vi sætter.  

Har du brug for individuel terapi?


  Den nemmeste måde at få en tid hos mig, er at booke en tid her på siden.

  Forsamtale på telefon er desværre ikke muligt, men du er velkommen til at kontakte mig via formularen, hvis du har spørgsmål.