Skip to main content

INTELLIGENSTESTNING AF BØRN

fra 6- 16 år


WISC- 5 er det bedste mål på intelligens på markedet, og hvis du ønsker at blive klogere på dit barns indlæringspotentiale, så kan det være en god investering at få lavet en ordentlig, valideret og forskningsbaseret kognitiv test hos en autoriseret psykolog.

Gennem WISC- 5 bliver du klogere på barnets sproglige-, logisk-abstrakte- og visuelt- rumlige -intelligens, samt hvor hurtig barnet arbejder med nemme opgaver, og hvor god arbejdshukommelsen er. De to sidste indeks er vigtige, da de fungerer som ”motorer” vi bruger hele tiden, til at løse problemer og forstå den kontekst vi er en del af.

Efter testningen holder vi tilbagemeldingsmøde, gerne samme dag, hvis I ønsker det. Scorings- resultaterne (på 10 sider) består af primære, sekundære indeks og procesanalyser. Det mest valide og vigtigste tal, er den samlede IK- score (HIK) som er mål på barnet generelle indlæringspotentiale; barnets G- faktor. På tilbagemeldingsmøde forklarer jeg på en enkel måde, de vigtigste score, hvad de betyder og ikke mindst hvilke indikationer det har i barnets liv, derhjemme og i skolen.

Derudover bliver disse observationer og hypoteser oversat til potentielle (udækkede) behov i barnets liv, således at I kan hjælpe barnet i bedre trivsel.

Kognitive og følelsesmæssige strategier

Undervejs i testningen danner jeg mig et indtryk af barnets følelsesmæssige og kognitive håndtering af selve situationen og danne mig hypoteser om hvad der er på spil for barnet, i en indlæringsmæssig kontekst, og hvordan omgivelserne kan tilpasses, så barnet kan få udfoldet sit potentiale bedst muligt.

De ressourcer og sårbarheder jeg får øje på omkring opmærksomhed, følelsesmæssige og kognitive strategier, kontakt og meget mere, overleverer jeg til jer forældre på tilbagemeldingsmøde. Hvis det skønnes hensigtsmæssig, må barnet også gerne være med til tilbagemeldingsmødet, og i disse tilfælde leverer jeg selvsagt mine hypoteser i børnehøjde, så barnet har mulighed for at forstå og tage stilling til, hvad jeg har lagt mærke til.

De fleste børn giver udtryk for at testningen var en god oplevelse, og mange giver udtryk for at de følte sig set og taget alvorlig. De fleste forældre oplever, at de efter testningen forstår sit barn bedre, og er mere klar på hvad de vil gøre mere og mindre af, og hvad de vil sige til lærerne, på næste skole- hjem samtale.

Ønsker du de kognitive test- resultater, inklusive de kliniske observationer og pædagogiske anvisninger i skriftlig form, så udfærdiger jeg gerne en kognitiv rapport. Dette kan besluttes på tilbagemeldingsmøde, hvis du er i tvivl om dette er nødvendigt inden du kommer til testningen.

Ønsker du at blive klogere på den kognive test, så kan du læse mere her på siden. Ønsker du at booke en tid til testning af dit barn, så kan det bookes direkte fra min hjemmeside. Du er også velkommen til at kontakte mig via kontaktformularen eller på mail, og vi finder et tidspunkt der passer jer.

Hvorfor intelligenstestning?

Der kan være mange grunde til, at man ønsker at få sit barn testet med en intelligenstest. Det kan være, at du har mistanke om, at dit barn er højt begavet, og oplever, at barnet vil have gavn af at mødes på en anden måde, end det gør nu, for at udvikle sig og trives.

Det kan være, at du oplever, at dit barn tit bliver misforstået som arrogant, bedrevidende, konfliktsøgende eller andet, men at du har en mistanke om, at det kan handle om at barnet har en anden måde at se og opleve verden på end ”de fleste”.

En kognitiv test kan være gavnlig for dit barn, hvis du oplever, at:

 • Barnet tænker og problemløser på en anden måde end de fleste andre børn
 • Barnet tit misforstås af omgivelserne
 • Barnet ofte keder sig og at det bliver et problem for ham/hende i skolen
 • Du finder det tit svært at vide, hvad du skal svare på barnets mange spørgsmål og tanker
 • Barnet virker asynkront udviklet, det vil sige at følelsesmæssig og kognitivt/ intelligensmæssig virker barnet på meget forskellige niveauer
 • Barnets evne til at opfatte mønstre, sammenhænge, stemninger eller andet virker ”overudviklet” eller ”underudviklet” i forhold til dets alder
 • Barnet mistrives i skolen og du ønsker at vide mere om dets kognitive profil for bedre at forstå det
 • Barnet siger tit, at han eller hun føler sig anderledes, og du vil gerne vide, hvordan det hænger sammen med dets kognitive niveau.
 • Du er nysgerrig på dit barns kognitive niveau, da du oplever, at der er noget i forbindelse med måden det tænker og løser problemer på, som du ikke forstår

Hvad får du ud af at få testet dit barn?

Det er selvfølgelig forskelligt, hvad man får ud af, at teste sit barn kognitivt, men jeg erfarer tit, at forældre og børn oplever, at de lærer sig selv bedre at kende og mange får a-ha-oplevelser omkring tænkning, problemløsning og reaktionsmønstre.
Jeg oplever tit, at børn får et sprog for, hvad de er særlig gode til, og evt. hvad der er svært. Det medvirker til at give en større selvforståelse og selvforankring.
Forældre kan opleve, at de bliver mere sikre i forhold til, hvordan de kan møde deres børn, på en for barnet udviklingsstøttende måde.

Hvad kan en kognitiv test ikke sige noget om?

Selv om den samlede IQ-score viser sig at være relativt stabil over tid, er det vigtigt at se på den samlede score som et øjebliksbillede og et potentiale for indlæring.
En kognitiv test siger noget om barnets generelle kognitive evner, men den siger ikke noget om social, følelsesmæssig og motorisk udvikling.

Hvordan ved jeg, om det er en god ide at få foretaget en kognitiv test af mit barn?

Det vil altid være en subjektiv vurdering fra jeres side, om I ønsker at få jeres barn testet kognitivt. Hvis I er i tvivl, er I altid velkommen til at bestille en tid, hvor vi taler om, hvordan testen foregår, hvad den kan og ikke kan sige noget om, hvorfor I gerne vil have jeres barn testet, og hvad I ønsker at få ud af testen. På den måde bliver I tryggere ved jeres valg.

Med venlig hilsen
Ingvild

Har du brug for en børnepsykolog?


  Den nemmeste måde at få en tid hos mig, er at booke en tid her på siden.

  Forsamtale på telefon er desværre ikke muligt, men du er velkommen til at kontakte mig via formularen, hvis du har spørgsmål.