INTELLIGENSTESTNING AF BØRN

fra 6- 16 år


Der kan være mange grunde til, at man ønsker at få sit barn testet med en intelligenstest. Det kan være, at du har mistanke om, at dit barn er højt begavet, og oplever, at barnet vil have gavn af at mødes på en anden måde, end det gør nu, for at udvikle sig og trives.

Det kan være, at du oplever, at dit barn tit bliver misforstået som arrogant, bedrevidende, konfliktsøgende eller andet, men at du har en mistanke om, at det kan handle om at barnet har en anden måde at se og opleve verden på end ”de fleste”.

En kognitiv test kan være gavnlig for dit barn, hvis du oplever, at:

 • Barnet tænker og problemløser på en anden måde end de fleste andre børn
 • Barnet tit misforstås af omgivelserne
 • Barnet ofte keder sig og at det bliver et problem for ham/hende i skolen
 • Du finder det tit svært at vide, hvad du skal svare på barnets mange spørgsmål og tanker
 • Barnet virker asynkront udviklet, det vil sige at følelsesmæssig og kognitivt/ intelligensmæssig virker barnet på meget forskellige niveauer
 • Barnets evne til at opfatte mønstre, sammenhænge, stemninger eller andet virker ”overudviklet” eller ”underudviklet” i forhold til dets alder
 • Barnet mistrives i skolen og du ønsker at vide mere om dets kognitive profil for bedre at forstå det
 • Barnet siger tit, at han eller hun føler sig anderledes, og du vil gerne vide, hvordan det hænger sammen med dets kognitive niveau.
 • Du er nysgerrig på dit barns kognitive niveau, da du oplever, at der er noget i forbindelse med måden det tænker og løser problemer på, som du ikke forstår

Hvad får du ud af at få testet dit barn?

Det er selvfølgelig forskelligt, hvad man får ud af, at teste sit barn kognitivt, men jeg erfarer tit, at forældre og børn oplever, at de lærer sig selv bedre at kende og mange får a-ha-oplevelser omkring tænkning, problemløsning og reaktionsmønstre.
Jeg oplever tit, at børn får et sprog for, hvad de er særlig gode til, og evt. hvad der er svært. Det medvirker til at give en større selvforståelse og selvforankring.
Forældre kan opleve, at de bliver mere sikre i forhold til, hvordan de kan møde deres børn, på en for barnet udviklingsstøttende måde.

Hvad kan en kognitiv test ikke sige noget om?

Selv om den samlede IQ-score viser sig at være relativt stabil over tid, er det vigtigt at se på den samlede score som et øjebliksbillede og et potentiale for indlæring.
En kognitiv test siger noget om barnets generelle kognitive evner, men den siger ikke noget om social, følelsesmæssig og motorisk udvikling.

Hvordan ved jeg, om det er en god ide at få foretaget en kognitiv test af mit barn?

Det vil altid være en subjektiv vurdering fra jeres side, om I ønsker at få jeres barn testet kognitivt. Hvis I er i tvivl, er I altid velkommen til at ringe til mig, eller bestille en tid, hvor vi taler om, hvordan testen foregår, hvad den kan og ikke kan sige noget om, hvorfor I gerne vil have jeres barn testet, og hvad I ønsker at få ud af testen. På den måde bliver I tryggere ved jeres valg.

Med venlig hilsen
Ingvild

Har du brug for en børnepsykolog?


  Den nemmeste måde at få en tid hos mig, er at booke en tid her på siden.

  Du er velkommen til at kontakte mig via formularen, hvis du har spørgsmål.

  Svartiden afhænger af travlhed i klinikken.