Skip to main content

Intelligenstestning af små børn (WPPSI- 4)

fra 3 – 6 år


WPPSI- 4 (Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence) er det mest pålidelige og valide måleredskab til vurdering af intelligens hos børn i alderen 2:7 -7 år.

En kognitiv test af små børn kan være gavnligt, hvis:

 • Mit barn tænker og problemløser på en anderledes måde end de ”fleste” og bliver tit misforstået af omgivelserne
 • Mit barn virker asynkront udviklet (den intellektuelle og følelsesmæssige udvikling er meget forskellig) og det gør det svært at vide hvordan jeg kan møde mit barn der hvor barnet er
 • Mit barn mistrives i børnehaven og jeg ønsker at forstå hvordan den kognitive profil kan hænge sammen med mit barns møde med omverden
 • Mit barn virker ikke alderssvarende intellektuelt, og jeg vil gerne forstå mit barn bedre
 • Jeg venter på hjælp fra PPR eller psykiatri og har brug for en kognitiv vurdering og indsatser der virker nu, for at mit barn kommer i bedre trivsel
 • Jeg ønsker at forstå mit barn bedre, og i den forbindelse, ønsker jeg at få en afklaring omkring mit barns kognitive profil
 • Andet

En pålidelig test

WPPSI- 4 er forskningsbaseret, alder, kultur, og samtids- tilpasset og du kan stole på at resultatet faktisk måler, det den er ment at måle, modsat mange af de test der ellers er på markedet, på internettet og andre steder.

Jeg anvender de kvantitative score, og de kvalitative data (barnets adfærd) som observeres under testningen, til at afdække barnets (udækkede) behov, og omsætter dette til pædagogiske anvisninger som leder til øget trivsel hos barnet.

Hvad er en sjælden kognitiv profil?

En sjælden kognitiv profil kan være høj eller lav begavelse, kognitive profiler med meget store forskelle mellem styrker og svagheder, eller ved specifikke udfordringer/styrker. Det kan også være at der er problemer med planlægning, struktur, opmærksomhed, kontakt, følelsesmæssige vanskeligheder etc. som står i vejen for en effektiv indlæring og problemløsning, aspekter jeg vil beskrive og rådgive omkring, i forbindelse med testningen.

En tommelfingerregel, er at jo mere sjælden den kognitive profil er jo større risiko for at dit barn vil misforstås og komme i mistrivsel, hvis barnet ikke forstås med alle sine nuancer. ”Almindelig” opdragelse og pædagogik vil i mange tilfælde ikke virke og så er det vigtigt, at finde alternative måder at møde barnet på, så man ikke kommer ind i en negativ spiral som leder til øget mistrivsel og frustration. 

Hvad viser testen?

Testen resulterer i en samlet IQ- score, hvor gennemsnittet på en normalfordelingskurve er 100. Testen siger noget om barnets generelle indlæringspotentiale eller kognitive funktionsniveau. Det vil sige, barnets evne til at problemløse, tænke abstrakt, tilegne sig viden og at omsætte viden og læring på en effektiv måde. Den siger noget om barnets visuelt- rumlige intelligens, barnets evne til at ræsonnere logisk og abstrakt, barnets forarbejdningshastighed, samt arbejdshukommelse.

Hvad kan testen bruges til?

På tilbagemeldingsmøde forklarer jeg på en enkel måde, hvad de forskellige score betyder, og hvad barnet vil have gavn af, for at komme i bedre trivsel og få udfoldet sit potentiale.

Jeg rådgiver omkring hvad der kan gøres i børnehaven, samt der hjemme for at barnet mødes udviklingsstøttende hele vejen rundt, noget der øger sandsynligheden for at barnet hurtigere kommer i bedre trivsel.

Hvordan er det for barnet at blive testet?

Jeg har arbejdet som psykolog på børneområdet og i PPR i mange år, og som selvstændig er kognitiv testning og høj begavelse et niche – området jeg beskæftiger mig særlig med og har særlig viden omkring.

Hos mig får dit barn en rar og sjov oplevelse når vi laver opgaverne, med pauser og leg når det er tiltrængt, og hvor I som forældre selvfølgelig gerne må være med i lokale og give en krammer når det er brug for det.

Kontakt og booking

Ønsker du dit barn testet kognitivt, så kontakt mig via kontaktformularen og jeg svarer så hurtig jeg kan og vi finder en tid.

Har du brug for en børnepsykolog?


  Den nemmeste måde at få en tid hos mig, er at booke en tid her på siden.

  Forsamtale på telefon er desværre ikke muligt, men du er velkommen til at kontakte mig via formularen, hvis du har spørgsmål.