Parterapi


Parforholdets tilstand har stor påvirkning på den individuelle trivsel, så en investering i parholdet er for de flestes vedkommende rigtig godt givet ud.

Hvem kan have gavn af parterapi?

Parterapeutiske samtaler hos mig, er til jer, som oplever en eller flere af følgende problematikker:

  • Vi er fastlåst i nogle mønstre i vores parforhold, som vi har prøvet at løse, uden held. Det er oplevelsen af at danse den samme dans igen og igen, med samme frustrerende resultat, at I kommer længere væk fra hinanden og/eller at konflikter eskalerer.

  • Vi ønsker at blive bedre til at kommunikere på måder, så den anden lytter og ser en, og til jer som ønsker at lære jer selv og sin partner bedre at kende, og synes det er svært at opnå dette på egen hånd.

  • Vi ønsker at finde tilbage til den kærlighed der var i starten af parforholdet, og som over tid, har fået svære vilkår.

  • Andet som står i vejen for tilfredshed og glæde i parforholdet

De terapeutiske samtaler

Hos mig, møder I en aktiv, nysgerrig og omsorgsfuldt konfronterende terapeut.

I de indledende sessioner, lytter jeg og spørger indtil til jeres historie sammen og hvordan I hver især oplever de problemer I ønsker løst, samt hvornår og hvordan I oplever glæde og kvalitet i jeres samspil. Vi finder sammen ud, hvad det terapeutiske mål med samtalerne skal være, og jeg præsenterer hvordan et forløb vil kunne se ud, så I kan tage stilling til, om det er noget I ønsker at arbejde med.

Når vi er i gang, tjekker jeg løbende med jer, om I kan genkende, det jeg hører, ser og de hypoteser jeg får.

For at sikre, at den bedring I oplever i parforholdet, også varer ved, efter forløbets afslutning, arbejder jeg tilknytningsorienteret og dybdepsykologisk.

Ens tilknytningsstil man har tilegnet sig i egen barndom, opererer som reaktionsmønstre, som den bevidste hjerne ikke nødvendigvis har tilgang på. Så min opgave, er at hjælpe jer til at se, hvis disse automatiske, ubevidste reaktionsmønstre, som er skabt i fortiden, lukker ned for det I gerne vil i nuet.

Min opgave er også at hjælpe jer med at forstå disse mønstre, hos jer hver især og hos den anden, så der skabes grobund for en dybere forståelse af en selv og ens partner.

Når I får øje på, jeres eget og jeres partners bevæggrunde for at reagere på den måde I gør, åbnes der for empati fremfor afvisning og lyst til at dele fremfor at lukke ned.

Og når ubevidste mønstre, bliver bevidste, har I mulighed for at gå sammen, og bekæmpe mønstrene i fællesskab, og skabe de ændringer i begge to drømmer om og længtes efter.

Individuelle samtaler

Et parterapeutisk forløb vil typisk også bestå af nogle individuelle samtaler, hvor I hver især arbejder med de intrapsykiske problematikker der kan være, som står i vejen for at komme ens partner i møde, og behandle en selv, på den måde man ønsker.

Det vi finder ud af i de individuelle samtaler, bæres ind i parsamtalerne, så I som par får glæde af disse indsigter. Læs mere om individuelle samtaler her. 

Omfang og varighed

Et forløb er i udgangspunktet på 12 sessioner, inklusive de individuelle samtaler, men varighed afhænger selvsagt af de problematikker I kommer med. For nogle vil der ske en positiv forandring relativt hurtigt, og for andre skal man investere i et længere forløb for at opnå den ændring I ønsker.

Har I brug for parterapi?


    Den nemmeste måde at få en tid hos mig, er at booke en tid her på siden.

    Forsamtale på telefon er desværre ikke muligt, men du er velkommen til at kontakte mig via formularen, hvis du har spørgsmål.