Skip to main content

Teori & metode

Det ægte møde mellem mennesker


“At man, når det i sandhed skal lykkes en at føre et menneske hen til et bestemt sted, først og fremmest må passe på at finde ham der, hvor han er, og begynde der. Det er hemmeligheden i al hjælpekunst.”

– Søren Kirkegaard

Den terapeutiske relation og metode

Jeg har gennem mine 15 år som psykolog, stødt på mange psykologiske metoder og retninger. Jeg har dog valgt at dygtiggøre mig i to terapeutiske metoder, til henholdsvis voksne og til børn. Til voksne anvender jeg den psykodynamiske metode ISTDP (Intensive Short-term Dynamic Psychotherapy). Til børn anvender jeg legeterapi metoden Theraplay.

Jeg filmer alle mine terapeutiske forløb, såfremt der gives samtykke til det. På denne måde, kan jeg, hvis terapien går i stå, eller der ikke sker den udvikling, vi forudså, gå mine sessioner i gennem og ser hvor jeg kan gøre det bedre. Jeg får også løbende supervision af nogle af de bedste terapeuter i landet, indenfor ISTDP og Theraplay. Så du kan være sikker på, at den terapi du modtager hos mig, er af så høj kvalitet som muligt.

ISTDP (Intensive Short-term Dynamic Psychotherapy)

ISTDP er primært anvendelig i terapeutiske forløb til voksne, og kan bruges i tilpasset form til unge. Jeg er som terapeut meget aktiv og spejler den måde du er med dig selv på, og hvad der sker i relationen mellem os. Jeg konfronterer dig på en omsorgsfuld måde, hvis du, uden bevidst at tænke over det, undgår eller modarbejder, det du kom for, nemlig at få det bedre. 

Metoden gør det muligt, at vi sammen kan arbejde med at nå indtil, og ændre de opretholdende faktorer til din mistrivsel, det vil sige, kernen af dine problemer, så du får et bedre forhold til dig selv og andre, og derved øget livskvalitet.

Vi mennesker er komplekse størrelser og vores psyke påvirkes af den ydre verden og vores indre, i et evig samspil. Vores indre verden består blandt andet af tanker, følelser og kropslige reaktioner. Og følelser, som aktiveres her og nu, kan vække angst, uden at vi forstår hvorfor, da de kan reaktivere følelser knyttet til tidligere oplevelser og erfaringer.

Når noget ubevidst (mønstre) bliver synligt for en, er det muligt at få større kontrol over det, og ændre det. Og når man får øget kontrol over mønstre som ikke er hensigtsmæssige, i en proces, hvor både tanker, følelser og kroppen er med, kan der ske en udvikling, som er dyb og bæredygtig og varer ved – potentielt i resten af dit liv.

Theraplay

Med Theraplay- inspirerede legeforløb, er det muligt at arbejde intensivt på at styrke barnets følelsesmæssige og sociale udvikling, på en måde som ikke er muligt, kun gennem at samtale. Legeforløbet er special- designet det enkelte barns problematik, og med enkle, sjove aktiviteter får barnet øvet det der er svært, på en måde, som barnet synes er sjovt. Det bærende og helende element i aktiviteterne er kontakten og kontaktøjeblikke der opstår under aktiviteterne. Aktiviteten kan være så enkel som at vi puster en fjer til hinanden, men de følelser det aktiverer i barnet, når det rammesættes på den rigtige måde, og med en engageret forælder der puster tilbage, er meget livsbekræftende at være en del af. 

Der er rolige aktiviteter og aktiviteter hvor barnet kommer i kontakt med sine kræfter. Barnet lærer, i trygge rammer, at komme op og ned i spænding, med sin forælder som tryg havn. Og dette har en helende effekt på mange af barnets udviklingsområder, særlig følelsesmæssig og socialt. Theraplay er følt og oplevet. Det er at mærke sig selv og sit barn, på en anden måde, end du har mulighed for i en travl hverdag. Det er at lege og komme tæt på hinanden og se sit barn stråle og nyde kontakten med dig.

Det er et livsbekræftende rum, hvor, man kan mærke indefra at tilknytningen bliver tryggere og stærkere for hver gang, og barnet får mere plads indeni til de følelser der er, samt mindre angst og bedre selvværd. 

Men hvad er det der virker, når terapi virker?

I terapeutiske forløb, har man fundet ud af, at metode betyder en del, men terapeutens relationelle kompetence og evne til at danne alliance med den man skal hjælpe, er endnu vigtigere for udfaldet af terapien.

Så Kirkegaards ord ovenfor giver rigtig god mening.

Men hvad betyder det, at jeg møder dig, der hvor du er?

  • At du føler dig set, hørt og forstået
  • At du oplever et rum hvor der er plads til alle følelser og tanker
  • At du bliver præsenteret for det rigtige “værktøj”, til de rigtige problemer, på det rigtige tidspunkt
  • At du kan mærke en lettelse af symptomer, men at du samtidig ses som det unikke menneske du er
  • At du kan mærke, at du i stigende grad finder svarene inde i dig

Mit mål er at møde dig, der hvor du er, og at vi sammen finder frem til, hvordan du eller dit barn får det bedre.

KAN JEG HJÆLPE DIG?


    Den nemmeste måde at få en tid hos mig, er at booke en tid her på siden.

    Forsamtale på telefon er desværre ikke muligt, men du er velkommen til at kontakte mig via formularen, hvis du har spørgsmål.