Teori & metode

Det ægte møde mellem mennesker

“At man, når det i sandhed skal lykkes en at føre et menneske hen til et bestemt sted, først og fremmest må passe på at finde ham der, hvor han er, og begynde der. Det er hemmeligheden i al hjælpekunst.”

– Søren Kirkegaard

Den terapeutiske relation

Teoretisk og metodisk er jeg inspireret af mange psykologiske traditioner og retninger. Kognitive, systemiske, narrative, psykodynamiske og neuro-affektive tilgange, – bare for at nævne nogle.

Jeg er i efteruddannelse i den psykodynamiske metode: ISTDP (Intensiv Psykodynamisk korttidsterapi). Jeg har valgt denne terapeutiske metode da den giver mulighed for at skabe betydningsfulde forandringer på kort tid. Den gør det muligt at ændre negative mønstre, som for manges vedkommende, har været der i årevis, i relativt korte, intensive terapeutiske forløb.

Det er en metode, hvor jeg som terapeut er meget aktiv og spejler den måde du er med dig selv på, og hvad der sker i relationen mellem os. Det gør det muligt, at vi sammen kan arbejde med at ændre de opretholdende faktorer til din mistrivsel, så du får et bedre forhold til dig selv og andre, og derved øget livskvalitet.

Vi mennesker er komplekse størrelser og vores psyke påvirkes af den ydre verden og vores indre, i et evig samspil. Vores indre verden består blandt andet af tanker, følelser og kropslige reaktioner. Og følelser, som aktiveres her og nu, kan vække angst, uden at vi forstår hvorfor, da de kan reaktivere følelser knyttet til tidligere oplevelser og erfaringer.

Når noget ubevidst (mønstre) bliver synligt for en, er det muligt at få større kontrol over det, og ændre det. Og når man får øget kontrol over mønstre som ikke er hensigtsmæssige, i en proces, hvor både tanker, følelser og kroppen er med, kan der ske en udvikling, som er dyb og bæredygtig og varer ved – potentielt i resten af dit liv.

Men hvad er det der virker, når terapi virker?

I terapeutiske forløb, har man fundet ud af, at metode betyder en del, men terapeutens relationelle kompetence og evne til at danne alliance med den man skal hjælpe, er endnu vigtigere for udfaldet af terapien.

Så Kirkegaards ord ovenfor giver rigtig god mening.

Men hvad betyder det, at jeg møder dig, der hvor du er?

  • At du føler dig set, hørt og forstået
  • At du oplever et rum hvor der er plads til alle følelser og tanker
  • At du bliver præsenteret for det rigtige “værktøj”, til de rigtige problemer, på det rigtige tidspunkt
  • At du kan mærke en lettelse af symptomer, men at du samtidig ses som det unikke menneske du er
  • At du kan mærke, at du i stigende grad finder svarene inde i dig

Mit mål er at møde dig, der hvor du er, og at vi sammen finder frem til, hvordan du eller dit barn får det bedre.

Du er altid velkommen til at ringe og snakke med mig inden en samtale. 

Ring til mig
KAN JEG HJÆLPE DIG?

Du er velkommen til at kontakte mig ved at udfylde formularen. Jeg svarer så hurtigt, jeg kan, normalt inden for 2 hverdage.

Jeg glæder mig til at høre fra dig.

BØRNEPSYKOLOG

læs mere

KRISE

læs mere

PARTERAPI

læs mere

STRESS

læs mere