Teori & metode

Det ægte møde mellem mennesker

“At man, når det i sandhed skal lykkes en at føre et menneske hen til et bestemt sted, først og fremmest må passe på at finde ham der, hvor han er, og begynde der. Det er hemmeligheden i al hjælpekunst.”

– Søren Kirkegaard

Den terapeutiske relation

Teoretisk og metodisk er jeg inspireret af mange psykologiske traditioner og retninger.

Kognitive, systemiske, narrative, psykodynamiske og neuro-affektive tilgange, – bare for at nævne nogle.

I samtaler med mig vil jeg have fokus på dine tanker, dine følelser og hvad der sker i kroppen. Følelser, som aktiveres her og nu, kan have rødder tilbage i tid og aktiveres på baggrund af tidligere oplevelser og erfaringer. At få hjælp til at mærke følelser her og nu og se dem i et større perspektiv kan give indsigter og en større selvforståelse og en stærkere oplevelse af sammenhæng.

Når noget ubevidst (mønstre) bliver synligt for en, er det muligt at ændre på det. Og når man ændrer på mønstre som ikke er hensigtsmæssige, i en proces, hvor både tanker, følelser og kroppen er med, kan der ske en udvikling, som er dyb og bæredygtig og varer ved – potentielt i resten af dit liv.

Men hvad er det der virker, når terapi virker?

I terapeutiske forløb, har man fundet ud af, at metode betyder en del, men terapeutens relationelle kompetence og evne til at danne alliance med den man skal hjælpe, er endnu vigtigere for udfaldet af terapien.

Så Kirkegaards ord ovenfor giver rigtig god mening.

Men hvad betyder det, at jeg møder dig, der hvor du er?

  • At du føler dig set, hørt og forstået
  • At du oplever et rum hvor der er plads til alle følelser og tanker
  • At du bliver præsenteret for det rigtige “værktøj”, til de rigtige problemer, på det rigtige tidspunkt
  • At du kan mærke en lettelse af symptomer, men at du samtidig ses som det unikke menneske du er
  • At du kan mærke, at du i stigende grad finder svarene inde i dig

Mit mål er at møde dig, der hvor du er, og at vi sammen finder frem til, hvordan du eller dit barn får det bedre.

Du er altid velkommen til at ringe og snakke med mig inden en samtale. 

Ring til mig
KAN JEG HJÆLPE DIG?

Du er velkommen til at kontakte mig ved at udfylde formularen. Jeg svarer så hurtigt, jeg kan, normalt inden for 2 hverdage.

Jeg glæder mig til at høre fra dig.

BØRNEPSYKOLOG

læs mere

KRISE

læs mere

PARTERAPI

læs mere

STRESS

læs mere