Skip to main content

Terapeutiske forløb til børn (0- 13 år)


Er du i tvivl om hvad der er på spil for dit barn, og ønsker du øjne udefra som kan bidrage til at belyse blinde vinkler? Har dit barn en adfærd som kalder på bekymring?

Så er du kommet det rette sted. Jeg har med mine mange års erfaring på børneområdet (PPR, kommunale institutioner, som selvstændig) tilegnet mig viden og færdigheder, som gør at jeg kan igangsætte:

 • Interventioner som hurtig leder til bedre trivsel for dit barn, gerne med en effekt allerede fra første forældresamtale

 • I løbet af forløbet, kommer jeg med konkrete råd, baseret på mine observationer og erfaringer med barnet, omkring hvilke indsatser børnehaven/ skolen kan have fokus på for at barnet kommer i trivsel.

 • Jeg udarbejder også gerne disse observationer og råd i skriftlig form, så de kan overleveres til den skole/ institution barnet går på

 • På denne måde kan et forløb hos mig, igangsætte positive forandringsprocesser hele vejen rundt om barnet, og derved lede til øget trivsel hurtig og på en grundlæggende måde, uden at I nødvendigvis skal igennem et langt udredningsforløb i PPR eller psykiatrisk regi, hvor ventetiden kan være lang.

 • Jeg vil til en hver tid tilbyde diagnostiske overvejelser og hypoteser, hvis dette ønskes, og selvfølgelig også anbefale børnepsykiatrisk udredning, hvis jeg mener dette gavner barnets udvikling.

 • Men i langt de fleste forløb, vil dette ikke være nødvendigt, for at igangsætte en positiv forandring i barnets liv.

 • Ønsker du at starte op et børneterapeutisk forløb? Så book en forældre vejledningssamtale uden barnet tilstede fra linket ”book en tid” her på siden, og vi starter processen, med at få dit barn i trivsel.


Ønsker du at vide mere hvordan et forløb kan se ud, så læs mere her:

Er til jer, der har et barn, som over noget tid, har vist et eller flere af følgende tegn på mistrivsel, og som ønsker at komme ind til kernen af problemerne, og skabe ændringer så barnet får det bedre på den lange bane:

 • Uadreagerende adfærd hvor det mister kontrollen over sig selv og forbindelsen til jer
 • Angst for separation fra jer, sove selv eller andre situationer
 • Skolevægring
 • Ondt i maven eller smerter i kroppen som ikke har en fysiologisk forklaring
 • Barnet virker trist og indelukket
 • Har svært ved at skabe venskaber
 • Ikke udvikler sig som man kan forvente i forhold til alderen
 • Virker urolig og svært ved at koncentrere sig
 • Overdreven søskende- jalousi
 • Barnet trækker sig fra aktiviteter som det tidligere har nydt
 • Skælder sig selv ud/ selvkritik
 • Begrænset tro på sig selv og egen formåen
 • Oppositionel adfærd/ svært ved at samarbejde
 • Bekymrende spisevaner
 • Andre tegn på mistrivsel

Det terapeutiske forløb

Forløbet starter med en indledende forældresamtale. Her finder vi sammen ud af, hvordan problemerne viser sig, og hvad vi tror er de underliggende og opretholdende faktorer. Vi aftaler et terapeutisk mål, som vi i et forløb, vil sigte efter. Jeg giver et bud på hvordan et forløb kan bygges op, og vil komme med et bud på, hvor mange sessioner der skal til, for at nå dette mål.  

Et forløb skræddersys det enkelte barn og familie, men består typisk af en eller flere elementer:

 • Forældrevejlednings- samtaler

Her inviterer jeg jer forældre med til en forståelsesproces omkring jeres barns reaktioner og handlemønstre, så I får en dybere forståelse af hvorfor barnet, reagerer som det gør. Jeg inviterer jer med til at kigge på jer selv, med et omsorgsfuldt blik, og forstå de måder I selv reagerer på, og hvordan det påvirker jeres barn. Vi får sammen øje på, hvad I kan gøre anderledes for at støtte barnet yderligere i sin udvikling.

 • Familiesamtaler hvor barnet er med

Til familiesamtalerne hvor barnet er med, prøver jeg at finde ud hvordan barnet oplever sin verden, så alle i rummet bliver klogere på barnets oplevelse af sig selv og det miljø barnet er i. Jeg spørger ind til venner og fritidsinteresser og kobler mig på det, barnet spontant fortæller og er optaget af. Som terapeut er jeg indlevende og aktiv. Jeg er god til at tale med børn i alle aldre, og får børn til at mærke, at jeg ikke vil noget med dem som de ikke vil, og derved får dem til at slappe af, og være trygge. Samtalen har til hensigt at øge barnets forståelse af sig selv, samtidig som det får en oplevelse af at blive forstået, og at vi er sammen om, at hjælpe barnet et bedre sted hen. I som forældre er de mest betydningsfulde personer i barnets liv, og den forståelse som lander hos jer, vil barnet have glæde af hver dag.

 • Lege terapi- sessioner hvor en forælder og barnet er med

Mindre børn udvikler sig og udtrykker sig gennem leg, og jeg vil, hvis jeg vurderer det som gavnligt, invitere jer som forældre (primært en af jer) til et legeterapeutisk- forløb sammen med barnet.

Et legeterapeutisk forløb starter altid med en samspilsobservation, hvor forælder og barn gennemfører 7 enkle aktiviteter som filmes. Jeg udvælger forskellige klip fra videoen, som vi ser sammen og hvor vi bliver klogere på hvad der er på spil for jeres barn og hvad der kan være gavnligt at øve på, i relationen, for at dit barn kommer i bedre trivsel.

Legeforløbet er struktureret og planlagt af mig, ud fra hvad vi sammen har kommet frem til, at barnet kæmper med og har brug for hjælp til.

Børnene nyder legeforløbene og glæder sig til næste gang vi ses.

Barnet får, gennem leg, hjælp til at få bedre kontrol over egne følelser og angst, og I som forældre får en dybere indsigt i barnets kamp og ressourcer. Og denne to- vejs udviklings- proces skaber varige og betydelige positive forandringer for barnet og for jer som forældre.

Legeterapi- metoden jeg anvender, er inspireret af Theraplay. Jeg arbejder med denne metode, fordi den skaber de største positive forandringer, som også følger med jer hjem efter hver session. I kan læse mere om Theraplay som metode, under fanen Teori og Metode.

 • Vejledningssamtaler, hvor vi ser på videomateriale af legesessioner, uden barnet tilstede.

Her bliver vi klogere på hvad der er på spil inde i barnet og i samspillet. Vi får sammen øje på det, som i en samtale kan være svært at formidle og arbejde med.

Effekten af forløbet

Effekten af et børneterapeutisk forløb er typisk, at det er blevet nemmere at være forælder på den måde du gerne vil være det. Barnet er mindre oppositionelt og samarbejder mere. Barnet viser tegn på bedre selvværd og kan mærke og udtrykke følelser på en mere hensigtsmæssig måde. Tilknytningen er tryggere og stærkere.

Omfang og varighed

Et terapeutisk forløb varierer i omfang, alt efter hvad problematikkerne er. For nogle er 2- 3 vejledende sessioner nok, til at skabe en positiv udvikling som er langtidsholdbar. For andre, skal man investere i et længere forløb. Et Theraplay legeforløb er i udgangspunktet på 10 sessioner, men kan forkortes eller forlænges efter behov.

Har du brug for et terapeutisk forløb til dit barn?


  Den nemmeste måde at få en tid hos mig, er at booke en tid her på siden.

  Forsamtale på telefon er desværre ikke muligt, men du er velkommen til at kontakte mig via formularen, hvis du har spørgsmål.