Ydelser

Jeg tilbyder hjælp med og som:

Individuel terapi for unge og voksne med:

 • Angst
 • Depression
 • Stress
 • Efterfødselsreaktion (fødselsdepression og andre belastningsreaktioner på at blive forælder)
 • Krise
 • Sorg

Almenpsykologiske problemstillinger som:

 • Perfektionisme
 • Ensomhed
 • Reaktioner på at være i fertilitetsbehandling
 • Ufrivillig barnløshed
 • Livskrise/meningstab
 • Bekymringer og negative tanker der fylder meget
 • Lavt selvværd
 • Andet

Kunne være omkring temaer som at:

 • Mit barn er ængstelig
 • Mit barn er trist
 • Mit barn er udadreagerende og har meget vrede
 • Jeg forstår ikke mit barns reaktioner
 • Mange og vedvarende konflikter
 • Jeg føler mig tit magtesløs med mit barn
 • Jeg er fyldt op af negative følelser omkring mit barn
 • At være en sammenbragt familie
 • At være plejeforældre
 • At have et adopteret barn
 • At få søskende
 • Uenighed om opdragelse
 • Jeg tror, at mit barn er særlig sensitivt
 • Jeg kan mærke, at min egen barndom er et tema for mig i relation til mit barn
 • Mit barn reagerer på et tab eller en krise (skilsmisse, flytning, overvældende hændelse etc).
 • Jeg tror, mit barn har en diagnose og vil gerne tale med nogen om det
 • Hvordan forstå, aktivere og agere i hjælpeapparatet i skole/institution (PPR, AKT etc.)
 • Andet

Sådan foregår det

I Theraplay- inspirerede legeterapi tilrettelægger jeg nogle lege og øvelser, hvor barnet sættes i kontakt med glædesfyldte følelser og følelser af at være forbundet og i kontakt.

Når en forælder er med i legeterapien, arbejder vi med at styrke det emotionelle bånd mellem forælder og barn. Den styrkede emotionelle forbindelse har typisk en række positive virkninger for barnet og på relationen.

Typisk ses det, at barnet får en øget evne til impulskontrol, større evne til at udtrykke følelser, færre vredesudbrud, en øget evne til at bede om hjælp hos sine betydningsfulde voksne samt en større evne til at afgive kontrol og lade den voksne vise vejen.

For forældrene er udbyttet typisk en mere positiv og indlevende indstilling til sit barn, nemmere ved at tage styringen som forælder, bedre selvtillid og en mere glædesfyldt relation til sit barn.

Læs mere om Theraplay på www.theraplay.dk 

Supervision tilbydes til:

 • Pædagogisk personale omkring sårbare børn
 • Psykologer som arbejder med sårbare børn og familier
 • Psykologer  i PPR på vej til autorisation
 • Plejeforældre

Undervisning tilbydes til:

 • PPR, behandlingsskoler, special-institutioner etc. om hvordan man kan skabe en ramme omkring de sårbare børn, så de får de bedste udviklingsbetingelser
 • Jeg skræddersyr undervisningsoplæg, ud fra de behov I har i jeres organisation. Jeg underviser på en levende, involverende måde, så det bliver relevant for den enkelte i praksis.

KAN JEG HJÆLPE DIG?

Du er velkommen til at kontakte mig ved at udfylde formularen. Jeg svarer så hurtigt, jeg kan – normalt inden for 2 hverdage.

Jeg glæder mig til at høre fra dig.

BØRNEPSYKOLOG

læs mere

KRISE

læs mere

PARTERAPI

læs mere

STRESS

læs mere